Lisansüstü Tez Projeleri Kapsamında Beyan Formu Verilmesiİlgili Yönetmelik gereğince, Lisansüstü tez projeleri için sağlanacak mali destekler, lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

Mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi amacıyla bu kapsamda BAPSIS sistemine otomatik kontroller eklenmiş olup, normal öğrenim süreleri BAPSIS’te tanımlı olamayan lisansüstü tez projeleri kapsamında herhangi bir harcama işlemi yapılamayacaktır. Bu durumda olan projelerin yürütücülerinin Link te verilen formu indirip onaylatarak BAP Birimine mail atmaları gerekmektedir. (Proje kodunu belirtiniz.) Mail adresi: bapsekreterya@erciyes.edu.tr