ÖYP Programı Kapsamında Öğrenim Görmekte Olan Öğrenciler İçin Tez Projesi Desteği


ÖYP Programı kapsamında öğrenim görmekte olan lisansüstü tez öğrencilerinin Lisansüstü Tez Projeleri aşağıdaki hususlar dahilinde desteklenebilecektir:
 
a.  ÖYP bütçelerinde yer alan harcama kalemleri için mükerrer destek sağlanmaz.
b.  Başvuru aşamasında ÖYP Kapsamındaki bütçelerini gösteren belgenin de sisteme yüklenmesi ve desteklenmesi uygun görülen projeler için ilgili belgenin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur.